Üdvözöljük!

Adatkezelés

Ügyfél jogai és kötelezettségei

A Ügyfélnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik. Az árucikk csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltatható vissza. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Amennyiben az árucikk sérült vagy viseltes állapotban van, a Szolgáltató kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor az Ügyfél a csomagot átvette. Ha az Ügyfél a rendeléstől nem a megadott időben vagy módon áll el, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

Adatvédelem, adatbiztonság

Nyilvántartási Azonosító: 02852-0001

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyfelektől:

Az Ügyféltől feltétlen szükséges adatokat:
  • az Ügyfél neve
  • elektronikus levelezési címe
  • szállítási címe (számlázási cím)
  • elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adat megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

Az Ügyfél bármelyik megadott adatához az Ügyfelen kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat az Ügyfél hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk az Ügyfél által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során az Ügyfeleknek tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

A webáruházunkban kínált termékek, készítmények leírásának megfelelő összetevőinek és egyéb paramétereinek, adatainak, árainak, egyéb jellemzőinek helyességét mindenkor a legnagyobb odafigyeléssel ellenőrizzük, de felelősséget ezekért nem vállalunk.
 
Amennyiben mégis hibás ár kerül a webáruházba, különös tekintettel az egyértelmű, vagy nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" és az "1" forintos árra, valamint a "-"  jelre) információ, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron eladni. Azonban minden esetben felajánljuk a helyes áron történő szállítást, illetve a vevő elállhat vásárlási szándékától, költségvonzat nélkül.
 
A megrendelések vállalt határidőn belüli teljesítéséért mindent megteszünk, de esetlegesen előfordulhatnak késések, illetve a teljesítés elmaradása. Ez esetben cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.